OM MIG

portratt

Jag är utbildad arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och tog examen 2005.

Tidigare har jag varit anställd som arkitekt på Samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland, BSV Arkitekter & Ingenjörer i Värnamo, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, samt Mondo Arkitekter i Stockholm.

De senaste åren har jag arbetat som bygglovsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Under tiden på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har jag även varit tjänstledig en period för att rita, projektleda och delvis bygga mitt eget hus i Träslövsläge.

Jag arbetar främst i och runt Varberg,  övriga Halland samt Göteborg med kranskommuner.

Cathrine Brunzell, Arkitekt SAR/MSA