BYGGA TILL

Behöver ni ytterligare ett sovrum? Större vardagsrum? Ett hemmakontor?

Livet förändras och ibland blir huset för litet, eller behöver ändras för att passa just era behov, just nu. En tillbyggnad kan vara ett alternativ till att köpa större hus.

Ni har säkert redan idéer om hur ni tänkt lösa behovet, men oftast kan en arkitekt komma med förslag, tolka planbestämmelser, agera bollplank, förbättra idén,  samt framställa de ritningar ni behöver för att komma vidare, oavsett om det handlar om förfrågningsunderlag för att ta in offerter, eller ritningar för att lämna in ansökan om bygglov.

Ritningarna är i stort sett samma som vid nybyggnad, men berör oftast bara en mindre del av huset. Vi tar det stegvis ungefär som vid nybyggnad av ett helt enbostadshus (se rubrik ”Bygga nytt”). 

Vid tillbyggnad räcker det oftast med en ”Enkel nybyggnadskarta”, som är betydligt billigare än den nybyggnadskarta som krävs vid nybyggnad av enbostadshus.