BYGGA NYTT

Steg för steg:

Första skiss

Era önskemål och behov styr, tillsammans med detaljplanen och tomtens förutsättningar hur ett första utkast till ert nya hus kan se ut. Att skissa på ett helt nytt hus tar olika lång tid, beroende på förutsättningarna, men det finns även möjlighet att avtala ett visst antal timmar.  I detta skede får ni oftast en handritad skiss, om inte annat är överenskommet. Utifrån skissen kan ni sedan diskutera och ändra tills vi ses nästa gång.

Ritningar, version 1

När jag tagit emot önskemål om revideringar, börjar jag arbeta med att ta fram arkitektritningar (cad). Ni får en första version av ritningar: situationsplan, planlösning, sektion och ett utkast till fasader. I detta steg behövs oftast en så kallad ”Nybyggnadskarta” som ni beställer från Stadsbyggnadskontoret. Observera att det kan vara viss leveranstid på denna karta, så var ute i god tid.

Ritningar, version 2 m fl.

De första ritningarna brukar vara ett bra underlag för att på allvar fundera över eventuella ändringar, innan den slutliga bearbetningen påbörjas. Ibland kan det behövas revideringar i flera steg, innan vi är framme vid slutresultatet. Ni får som tidigare planlösningar, eventuellt fler sektioner, samt bearbetade fasader.

Förfrågningsunderlag och/eller Ansökan om bygglov

Ritningarna kan ni använda som förfrågningsunderlag för att få in offerter från byggfirmor, eller för att söka bygglov. Eventuellt behövs tillägg eller justeringar innan ritningarna är klara för bygglov. Vid behov kan jag hjälpa till med själva bygglovsansökan samt i kontakten med stadsbyggnadskontoret.

Bygghandlingar

Jag kan även ta fram vissa bygghandlingar (detaljer, noggrant måttsatta ritningar för exempelvis fönster och dörrar, köks- och badrumsuppställningar mm.). I de flesta fall kan jag också assistera i kontakten med byggfirman.

Vi kommer överens efter varje steg, om vi ska gå vidare och ni betalar endast för nedlagd tid.