BYGGA EXTRA

Gäststuga? Garage? Gym? Eller ett plank mot grannen?

Oavsett om den nya komplementbyggnaden kräver bygglov eller ej, behövs ofta någon form av ritningar. För att ta in offerter, lämna in bygganmälan eller för att byggfirman ska veta hur de ska bygga. Kanske har du själv en skiss, som behöver ritas upp till en mer noggrann ritning i rätt skala, eller behöver lite hjälp med idéer och förslag. Då kan en arkitekt hjälpa till.

Generellt krävs bygglov för alla typer av nybyggnad, men det finns även ett antal undantag.

Du får till exempel bygga en (eller flera) Friggebod(ar) som är sammanlagt högst 15 kvm.

Dessutom finns numera ett antal andra åtgärder som kan utföras utan bygglov. Det kan gälla en komplementbyggnad på högst 25 kvm, en mindre tillbyggnad eller en takkupa, de så kallade ”Attefallsreglerna”. För flera av åtgärderna krävs dock fortfarande en bygganmälan, varför ritningar oftast behövs.

Observera att det finns fler regler kring Friggebodar och Attefallsbyggnader, än de som beskrivs ovan.

Plank är generellt sett bygglovpliktiga, med ett undantag – ett plank som skyddar din uteplats. Ett sådant plank får vara högst 1.8 m högt i sin högsta punkt, samt ska placeras inom 3.6 m från huset. Det ska även vara minst 4.5 m från grannen, men om du och grannen är överens, går det ofta bra att placera planket närmare gränsen än så. Ska du bygga ett plank som inte uppfyller de här kraven, behöver du ansöka om bygglov och då krävs ritningar. Ibland är det inte möjligt att få bygglov för plank, om t ex marken inte får bebyggas eller om där ligger ledningar. En arkitekt kan hjälpa dig att tolka reglerna och ta fram ritningar.

Glesare staket eller spaljéer brukar inte vara bygglovpliktiga. Generell praxis är att minst 50 procent av spaljén ska bestå av luft (dvs de är mycket mer genomsiktliga än ett plank).